четерек


четерек
(ЧЕТЕРЕКЛЕЛЕК) (ЧЕТЕРЕКЛӘНҮ) – с. 1. Принципиальлеге вакчыллыкка кадәр барып җиткән, педант; эш йөртү, нәр. б. аңлату өчен авыр булган (кеше тур.) 2. Сак һәм бик уйлап эш итүне сорый торган нечкә (мәсьәлә һ. б. ш.). Авыр, катлаулы, буталчык

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.